Τηλέφωνο και email

Διεύθυνση: Αγίου Αρτεμίου 11, Πάτρα, Αχαϊα, Ελλάδα

Τ.Κ.: 26223

Τηλ: 2610 338 909

email: contact@polimprizo.gr